خدمات

ترجمه کتاب و مقاله

کلید ارتباط موثر با جهان سخن گفتن به زبان آنها است. خدمات تخصصی ترجمه ما که در کلاس جهانی ارائه می شود به شما کمک می کند بازارهای جدیدی پیدا کنید و خود را به خوبی به شرکای بین المللی

کلاس خصوصی زبان انگلیسی

کلاس خصوصی زبان انگلیسی

شاید تا بحال مطالب فراوانی را به صورت رایگان از سایتها و کانالهای مختلف دانلود کرده اید. سپس آنها را در کامپیوتر خود ذخیره کرده اید به این امید که روزی آنها را مطالعه کنید و به مکالمه زبان انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی

آموزش مکالمه انگلیسی

آیا بابت ضعف مهارت اسپیکینگ خود نگران هستید؟ آیا به آرامی و به تردید صحبت می کنید و نگران سرعت و صحت گرامری جملات خود هستید؟ آیا به خاطر ضعف در زبان انگلیسی موقعیتهای شغلی خوب و یا امکان مسافرت

مطالب آموزشی

Top